Företrädare från Öckerö arbetarkommun på riksdag- och regionfullmäktigelista!

Partidistriktets valberedning har släppt sitt förslag till riksdags- och regionfullmäktigelistan.
Båda listorna fastställs på distriktskongressen den 8 april. Valberedningen föreslår från Öckerö arbetarkommun Maria Brauer plats 3 på regionlistan och Anders Olofsson plats 5 på riksdagslistan samt Ronnie Bryngelsson plats 11 riksdagslistan och plats 22 regionlistan. Öckerö Socialdemokrater känner stolthet och glädje över att företrädare från vår arbetarkommun föreslås dessa placeringar bland alla kompetenta kandidater i vårt partidistrikt. Närmare presentationer kommer inom kort!
Maria Brauer
Anders Olofsson
Ronnie Bryngelsson
facebook Twitter Email