Eleverna klämde lite på politikerna

- Valstugetorget var ett givande och kul möte mellan oss politiker och eleverna på högstadiet i kommunen, tycker Lena Berglund och Ronnie Bryngelsson. Utifrån att de båda är socialdemokratiska ledamöter i Barn och utbildningsnämnden, var det här mötet med eleverna extra angeläget. – Utöver frågorna om partiet och var det står i olika frågor, fick de in en hel del intressanta synpunkter, anser Lena.

En frågeställning som återkom, var varför de nationella proven väger så tungt när betygen sätts. Många ansåg att det borde tas mer hänsyn till vad som presterats under en längre tid. De fick in en hel del intressanta frågor av lokal karaktär. Här kommer ett axplock, det sker för många lärarbyten, många lokaler är för små i förhållandet till elevantalet, det bör finnas mer idrott på schemat, för liten mopedparkering och för få övergångsställen mm. – Det var många bra synpunkter vi fick ta del av under dagen och några kommer vi politiker förmodligen att få diskutera och ta ställning till framöver, förmodar Ronnie.

Valstugetorget var torsdagen den 26 april i Nimbus lokaler på Öckerö. Kommunens runt fyrahundra högstadieelever fick här en chans att träffa kommunala politiker, som representerade partierna i kommunfullmäktige. Partierna hade egna montrar där de hade allt från lite information om sitt parti till godis.

facebook Twitter Email