Medlem

Dags för medlemsutbildning

- Under vårens första medlemsutbildning kommer du att kunna lära dig mer om vår ideologi, historia och organisation, berättar Ronald Caous, som är studieorganisatör i Öckerö Arbetarekommun. Syftet med utbildningen är att du som medlem skall få breda kunskaper om hur vårt parti är uppbyggt och fungerar, samt ge dig verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang. - Vår lokala medlemsutbildning, startar söndagen den 3:dje mars kl. 15.00 i kommunals lokal på Hönö Klåva.

– Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå Medlemsutbildningen, antingen i den egna arbetarekommunen eller i partidistriktets regi, framhåller Ronald. I steg 1 handlar den också om att uppmuntra och se till att du som medlem får verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla…

Läs mer

Valinformation – Öckerö

Vill du ha information om hur du röstar i de allmänna valen till riksdagen, landstinget och till kommunfullmäktige i Öckerö. - Då kommer du att finna det under rubriken länkar på vår hemsida, berättar Ronald Caous, ersättare i kommunstyrelsen för socialdemokraterna. Vår länk med namnet Valinformation Öckerö 2018, går till kommunens hemsida och den kommer att uppdateras löpande med mer detaljerad information. På den skall du kunna ta del av all information om valet, som var, när och hur du röstar eller via bud mm., tillägger han. Valen äger rum den 9 september 2018, men du kan börja förtidsrösta redan från den 22 augusti, vilket är18 dagar före valet.

Länk till vår hemsida: Socialdemokraterna Öckerö finner du som aktiv på Läs mer   Genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år, ansvarar kommunerna för. I vår kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen.

Läs mer

Öckerö Socialdemokrater angående byggnation Hjälvik och Norra Brevik!

Vid socialdemokraternas medlemsmöte den 5:e mars, diskuterades planerna för Hjälvik och Norra Brevik, nedanstående är en sammanfattning av vad som beslutades.

Socialdemokraternas inställning till det seniorboende som planeras i Hjälvik är att: Området Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummerviken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. Området som föreslås inte är lämpligt för denna…

Läs mer

Kandidater Socialdemokraterna Kommunfullmäktigevalet!

Nedanstående lista beslutades vid arbetarekommunens möte den 19 februari 2018 att representera Öckerö Socialdemokrater vid valet den 9 september 2018!

  Maria Brauer Hönö Ronnie Bryngelsson Rörö Ronald Caous Hälsö Monika Eriksen Hönö Jan Åke Simonsson Öckerö Thomas Wijk Hönö Göran Olsson Hönö Jan Ivar Ivarsson Hönö Mattias Jedborg Öckerö Lars- Mikael Andersson Hönö Lena Berglund Hönö Bert Corneliusson Fotö Ågot Watne Öckerö Tommy Andersson Öckerö Johanna Nydelius Öckerö Paul Magnusson Hälsö Morgan Simonsson Öckerö…

Läs mer
facebook Twitter Email