Aktuellt

Sosse Caféet är i vår lokal på Västra vägen 2 i Hönö Klåva

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen i Öckerö kommun

- Vi socialdemokrater arbetar för att det byggs fler hyreslägenheter i kommunen med rimliga hyror, poängterar, Göran Olsson och Jan Åke Simonsson. Hade byggnation skett på skoltomten Ankaret på Öckerö och vid Björkdungen på Björkö, hade det gett minst hundra nya lägenheter.

Ett omfattande hyresbestånd är avgörande för att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun. Dessvärre är bristen på hyreslägenheter i Öckerö kommun stor, vilket avspeglas i ett minskat befolkningsunderlag och att femtonhundra personer står i bostadskön. Idag pågår en utflyttning av unga familjer, samtidigt får äldre som söker ett lättsammare boende bo kvar. – Antalet hyreslägenheter…

Läs mer

Öckerö skall utvecklas förnuftigt och hållbart

Öckerö skall vara en stark och trygg skärgårdskommun, där det är gott att leva och bo, oavsett ålder, understryker Monika Eriksen, Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson.

Vi ser vikten av att vara en stark och trygg kommun för att möta de utmaningar vår välfärd ställs inför. Därför prioriterar vi investeringar i skola, vård och omsorg. Vi måste tillgodose behovet av hyresrätter med rimliga hyror, så de som vill kan leva och bo i vår kommun. Vi anser att hela Öckerö kommun…

Läs mer

En stark opposition

- Det krävs en stark opposition för att hålla den borgerliga majoriteten i Öckerö kommun på tårna och det gynnar det politiska samtalet, samt leder till bättre beslut, anser Maria Brauer oppositionsråd och Ronnie Bryngelsson ordf. för socialdemokraterna på Öckerö.

-Vikten av att ha en levande demokrati, kan inte nog understrykas, anser Maria och Ronnie. Båda tackar för förtroendet de fick på Socialdemokraternas årsmöte den 14 mars. Maria som första namn på kommunfullmäktigelistan och Ronnie som andra namn.  -Vi skall arbeta för ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara…

Läs mer
facebook Twitter Email