Aktuellt

Vi behöver bli fler handledare!

Just nu rekryterar vi handledare till våra kommande medlemsutbildningar, både på distriktet och i arbetarekommunerna. Är du nyfiken, pedagogisk och vill vara en del av Socialdemokraternas bildning. Då ska du höra av dig med en presentation om dig själv och varför du vill vara handledare.

Att vara handledare för Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildningar är en möjlighet för dig att utveckla dina pedagogiska kunskaper och att dela med dig av dina erfarenheter inom ett ämne som engagerar dig. I nuläget är vi några handledare men behöver stärka upp vårt lag med fler för att kunna tillgodose att alla medlemmar har möjlighet att…

Läs mer

Hjällvik blir exploaterat

- Vi socialdemokrater har motsatt oss den storskaliga byggnationen vid Hjällviks natursköna rekreationsområde på Öckerö, som tråkigt nog godkänts av den borgerliga alliansen, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.

På Öckerös kommunfullmäktigemöte torsdagen den 10 december, antogs planen för en storskalig byggnation i Hjällvik av den borgerliga alliansen.    – På mötet anförde Maria att området vid Hjällvik inte är lämpligt för storskalig byggnation, eftersom det utgör ett högt värderat ströv- och rekreationsområde, som har både djur- och naturvärden. Om delar av området måste…

Läs mer

Vi värnar vård, skola och omsorg

- Avsaknaden av en god ekonomisk hushållning får konsekvenser för Öckerö kommun, framförallt inom vård, skola och omsorg, vilket är mycket oroande, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. – De områdena måste värnas och tillföras resurser, därför innehåller vårt budgetförslag för år 2021 en skattehöjning på 65 öre.

Den borgerliga alliansen har försatt Öckerö kommun i ett kärvt ekonomiskt läge, vilket vi inte tar oss ur i en handvändning. – Däremot kan det förvärras på bara ett ögonblick, om inte rätt åtgärder vidtas.  En ekonomi i balans  – Vår målsättning är att vi skall leva i ett gott samhälle med en god ekonomisk…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2021

Invånarnas Öckerö Öckerö kommun har på många sätt varit en förebild för andra kommuner och har befäst den ställningen. Särskilt genom ännu en förbättring i den mätning som Svenskt Näringsliv genomför. Kommunen utmärker sig även positivt inom välfärdsområdet, vilket framgår av de jämförelsetal som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Det är uppenbart att såväl…

Läs mer
facebook Twitter Email