Aktuellt

Öppet medlemsmöte om EU-valet den 24 april – Det är dags att ta ställning

- Jag hoppas att den nationella populismen kommer att avta och att vi då får en konstruktiv europeisk debatt, som handlar om att med seriösa insatser lösa gemensamma problem, anser Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker från Hälsö.

Olle delar med sig av sina erfarenheter från EU-arbetet och vad han anser krävs för att EU skall utvecklas positivt, på vårt öppna medlemsmöte den 24 april kl. 18.00 i Öckerö kommunhus. Alla som är intresserade och vill ha mer information om EU-arbetet och valet, önskas välkomna, av Ronnie Bryngelsson, ordförande för Socialdemokraterna i Öckerö…

Läs mer

Rekreationsområdet i Hjälvik exploateras

- Vi socialdemokrater är emot den storskaliga byggnationen vid Hjälviks badplats på Öckerö, som nu förordas av den borgerliga alliansen, poängterar Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson med besked, som är aktiva socialdemokrater i Öckerö kommun.

Stort seniorboende i känslig miljö På öns västliga sida finns ett sammanhängande stråk, som består av följande områden, Norra Brevik, Rördammen, Hummerviken och Hjälviks badplats. Det är ett högt värderat ströv- och rekreationsområde med både djur- och naturvärden. – Därför anser vi att byggnationen av ett större seniorboende i form av en bostadsrättsförening i det här…

Läs mer

Stärk trafikundervisningen

- Behovet av att våra barn agerar rätt i trafiken blir allt viktigare, utifrån att  trafiken blir allt intensivare i våra bostadsområden, anser Ronnie Bryngelsson, socialdemokrat i Öckerös kommunstyrelse. - Därför föreslår vi i vår motion till Öckerö kommunfullmäktige att alla skolbarn i kommunen skall få en enhetlig trafikundervisning, framförallt de unga i grundskolan, där den kan  integreras i undervisningen. 

  Stärk trafikundervisningen i Öckerö kommun Vår motion Trafikkunskaperna blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. Barn i…

Läs mer

Dags för medlemsutbildning

- Under vårens första medlemsutbildning kommer du att kunna lära dig mer om vår ideologi, historia och organisation, berättar Ronald Caous, som är studieorganisatör i Öckerö Arbetarekommun. Syftet med utbildningen är att du som medlem skall få breda kunskaper om hur vårt parti är uppbyggt och fungerar, samt ge dig verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang. - Vår lokala medlemsutbildning, startar söndagen den 3:dje mars kl. 15.00 i kommunals lokal på Hönö Klåva.

– Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå Medlemsutbildningen, antingen i den egna arbetarekommunen eller i partidistriktets regi, framhåller Ronald. I steg 1 handlar den också om att uppmuntra och se till att du som medlem får verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla…

Läs mer
facebook Twitter Email