Aktuellt

Inga avgifter i Öckerös skolor

-Att den obligatoriska skolan skall vara helt kostnadsfri, inga avgifter skall få tas ut och inga medel samlas in, all verksamhet skall betalas av de medel som skolan får i sitt anslag, understryker socialdemokraterna Ronald Caous och Maria Brauer i sin motion till Öckerö kommunfullmäktige.

Motion till Öckerö kommunfullmäktige 2021-11-18 En avgiftsfri skola på riktigt. Bakgrund Enligt Skolinspektionen så skall den svenska skolan vara helt avgiftsfri, men små, obetydliga kostnader tillåts. Exakt vad eller hur stor en liten obetydlig kostnad kan vara är inte beskrivet. Själva undervisningen skall vara avgiftsfri, men enligt Skolinspektionens rekommendationer får enstaka inslag som kan medföra…

Läs mer

Utomhusgym på alla öar

- Kommunala utomhusgym borde finnas på alla öar ansåg socialdemokraterna Thomas Wijk och Ronald Caous i sin motion till Öckerö kommunfullmäktige. I dagsläget har Hönö två kommunala utomhusgym och övriga öar inget.

I april 2019 motionerade Thomas Wijk och Ronald Caous om att Öckerö kommun borde ha som långsiktigt mål att etablera ett utomhusgym på varje ö. Kommunen hade vid tillfället inköpt och ställt upp ett sådant på Hönö. På kommunfullmäktigemötet torsdagen den 24 november fick de svar på motionen. Förslaget att avslå motionen motiverades bl. a….

Läs mer
Motion till Öckerö kommunfullmäktige 24-11-22

Rädda liv på arbetstid Vid olyckor och katastrofer är det mer regel än undantag att det rapporteras om blodbrist på våra sjukhus. Blod är en färskvara och nästintill alltid en bristvara. Blod kan endast förvaras 42 dygn blodbankerna behövs ständig fyllas på. Utan blodgivare fungerar inte vår sjukvård. Flera arbetsgivare drar sitt strå till stacken…

Läs mer

Äldreombudsman saknas i Öckerö kommun

Andelen äldre förväntas öka kraftigt i Öckerö kommun, vilket innebär att behovet av information och rådgivning till gruppen ökar, liksom bevakningen av deras rättigheter och intressen. Vi har motionerat till kommunfullmäktige om att införa en äldreombudsman för att kunna tillgodose de äldres behov. Socialnämnden har dessvärre föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå den. Motionärerna, socialdemokraterna Ronald Caous och Thomas Wijk, anser att beslutet är mycket olyckligt, eftersom det finns stora behov att tillgodose och många äldre som befinner sig i en utsatt situation.

Öckerö kommun avslår åter en socialdemokratisk motionSocialdemokraterna lämnade i november 2021 en motion om att inrätta en äldreombudsman i Öckerö kommun. Bakgrunden till det är bland annat att andelen äldre i kommunen är betydligt högre än riksgenomsnittet och andelen ökar dessutom kraftigt. Bara under det senaste året var ökningen 1,2%, vilket motsvarar en ökning av…

Läs mer
facebook Twitter Email