Barn kräver utbildade politiker och personal

I Sverige har vi tillämpat barnkonventionen sedan år 1990, men den blir juridiskt starkare den 1 januari när den blir svensk lag, Vi socialdemokrater anser i vår motion, att för att säkerställa det goda arbetet med barnkonventionen, krävs det att personal och politiker i Öckerö kommun får utbildning i den.

Hönö 6/12 2019
Motion till Kommunfullmäktige

Äntligen är det klart att barnkonventionen blir svensk lag!
Vad blir det för skillnad? Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige, men det har visat sig att det inte var tillräckligt. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men det innebär inga
nya rättigheter för barn. Det kommer dock att bli skillnad genom att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar  – något som tidigare inte varit möjligt.

Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.
Hur kommer Öckerö kommun arbeta för att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn i Öckerö kommun?

Vi föreslår:
Att det görs ett utbildningstillfällen för politiken och all personal för att utbilda och uppdatera alla på innehållet i konventionen för att säkerställa att man fortsätter detta goda arbete.


För socialdemokraterna:

Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson, Lena Berglund och Monika Eriksen

facebook Twitter Email