Avfallshanteringen brister

- Det brister i Öckerös förebyggande arbete när det gäller att minska mängden avfall och källsortera, anser Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. För idag är det t.ex. enbart ett av socialnämndens gruppboenden som arbetar aktivt med de här frågorna. - Vi socialdemokrater och miljöpartiet har lagt en gemensam motion till kommunfullmäktige, vars syfte är att kommunen ska vara ett föredöme och ligga i framkant inom miljöområdet.

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12 Källsortering inom socialnämndens och övriga verksamheter inom Öckerö kommun Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: ”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli…

Läs mer

Barn kräver utbildade politiker och personal

I Sverige har vi tillämpat barnkonventionen sedan år 1990, men den blir juridiskt starkare den 1 januari när den blir svensk lag, Vi socialdemokrater anser i vår motion, att för att säkerställa det goda arbetet med barnkonventionen, krävs det att personal och politiker i Öckerö kommun får utbildning i den.

Hönö 6/12 2019Motion till Kommunfullmäktige Äntligen är det klart att barnkonventionen blir svensk lag!Vad blir det för skillnad? Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige, men det har visat sig att det inte var tillräckligt. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer…

Läs mer

Klimatpolitik – vår tids största utmaning

Hur kan vi, ett litet land som Sverige, bidra till att förhindra den globala uppvärmningen? Hur kan vi driva en politik som gör skillnad, som ser klimatomställning som en möjlighet mer än ett problem.

Möt Ulf Jarnefjord, medförfattare till LO:s klimatpolitiska rapport och med ansvar för hur bland annat miljöfrågan hanteras i en EU-standard. Lerums Socialdemokrater bjuder in och håller utbildningen  för alla socialdemokrater som är intresserade av klimatpolitik. Tid: Måndagen den 13 januari, kl. 19.00 – 21.00. Plats: Pomonavägen 10 i Lerum. Fri entré. Arrangör: Socialdemokraterna i Lerum…

Läs mer

Från rösträtt till porrfilter

- Marlene Segerson satte verkligen färg på vårt första öppna möte, när hon berättade om allt från kvinnors kamp för rösträtt i början av 1900-talet till dagsaktuella frågor, som t.ex. porrfilter i skolorna, anser Lena Berglund, S-kvinnoföreningens ordförande.

  Marlenes historieskildring om klass- och kvinnokamp startade i början på 1900-talet. Den epoken ansåg hon skildrats bra i tv-serien Svenska Hem eller Fröken Frimans krig som handlade om kvinnor som skulle starta en kooperativt ägd butik.     Kvinnlig rösträtt – Kampen för kvinnlig rösträtt var lång och hård, de fick höra om och…

Läs mer
facebook Twitter Email