Kortsiktighet är dyrt för Öckerö kommun

- Om kommunfullmäktige inte skjutit till hela åtta miljoner kronor till socialnämnden, hade den inte klarat av att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen under år 2019, konstaterade Ronald Caous, (S) under Öckerö kommuns bokslutsdebatt den 7 maj.

Under debatten tog Ronald upp ett antal tänkbara orsaker till att nämnden under ett flertal år inte lyckats bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ekonomiska ramen. Dyr renovering Som exempel tog han upp den korttidsenhet i Hedens by, som nämnden renoverat för miljonbelopp. Den kom knappt i bruk som korttidsenhet, förrän den åter byggdes om,…

Läs mer

Digitalt Första maj-firande i år

- Idag överskuggas dessvärre alla sammankomster av Covid-19 pandemin, understryker Ronnie Bryngelsson, ordf. Öckerö arbetarekommun. Det har föranlett oss både lokalt i arbetarekommunen och centralt inom partiet att bl.a. vidta nedanstående åtgärder, för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.

– Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets 1: a maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll i landet och på ett digitalt sätt…

Läs mer

Socialdemokraterna i Öckerö kommun intar borgfred

- Socialdemokraterna i Öckerö kommun kommer inte i rådande läge att föreslå en oppositionsbudget, meddelar Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Huvudskälet är den allvarliga situationen vi står inför med Covid 19, vilken vi förmodar blir en stor utmaning för vår kommun. - I nuvarande situation är därför det enda tänkbara alternativet att inta borgfred med Öckeröalliansen, vilket vi anser är att agera på ett ansvarsfullt sätt.

– Vi gör bedömningen att förslagen i den eventuella budgetplanering som görs idag, inte kommer att kunna levereras. Därför bör det inte ske större förändringar, som ökar påfrestningarna på kommunens organisation och verksamheter. Vi kommer istället att lägga all vår kraft på att ge vårt stöd till den borgliga Öckerö alliansens arbete, så länge den rådande…

Läs mer

Årsmöten ställs in

- Styrelsen för Öckerö Arbetarekommun har beslutat att ställa in vår Socialdemokratiska kvinnoförenings- och arbetarekommuns årsmöten den 23 mars, meddelar Ronnie Bryngelsson, ordförande. 

Vårt ställningstagande är baserat på att det nu sker en ökning av smittoriskerna i samhället.  Evenemang och möten ställs nu in på löpande band i hela landet på grund av den akuta smittorisken. När det blir möjligt att genomföra årsmötena kommer vi att informera samtliga medlemmar om datum och plats. Om du har frågor runt…

Läs mer
facebook Twitter Email