Ljus i mörkret på Pinans parkering

- Hur många år skall det gå innan Pinans parkering i Öckerö kommun blir kraftfullt upplyst, frågar sig, Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Nu ställer jag en enkel fråga till kommunstyrelsen, kommer ni att verkställa kommunfullmäktiges beslut från år 2013 om en väl belyst parkering. - Många med mig anser att något måste ske, för under de mörka timmarna på dygnet är den i stort sett kolsvart, vilket gör den otrygg och skapar förutsättningar för stölder i bilar och av cyklar.

Enkel fråga till Öckerö kommunfullmäktige 2012-10-25 skrev vi Socialdemokrater en motion om att kommunen borde sätta upp belysning på Hönö Pinan. Andemeningen i motionen var att motverka cykelstölder men också underlätta för våra kommuninvånare att dels kunna hitta sin cykel när det är mörkt, men också kunna motverka otrygghet i området. Denna motion blev bifallen 2013-09-26…

Läs mer

Anlägg Grön rehab på Öckerö

Öckerö kommun är  fantastisk att leva och bo i, men precis som i resten av vårt land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i tiden, därför motionerar vi till kommunfullmäktige om att anlägga en Grön trädgård i Öckerö kommun, berättar Maria Brauer och Ronald Caous, socialdemokrater i kommunfullmäktige. De…

Läs mer

Vi vill ha bra levnadsvillkor i Öckerö kommun

Invånarna i Öckerö kommun ska vara trygga i att kommunens insatser syftar till att skapa bästa möjliga levnadsvillkor. Utifrån de ekonomiska ramar som budgeten beskriver ska kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare arbeta för att stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv, med de orden inledde Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd presentationen av Socialdemokraternas budgetförslag för år 2020.

Vi vill skapa en god ekonomisk hushållning 2020 är året när vi inser att vi under ett antal år har levt över våra tillgångar. Vi socialdemokrater har sett det komma. Och vi har i budgetdebatt efter budgetdebatt påvisat att det behövs en inkomstförstärkning i form av skattehöjning. Om kommunen skall ha nya skolor återvinningscentral och…

Läs mer

Öckerö kommun brister i god ekonomisk hushållning

Revisionen riktade i bokslutsgenomgången allvarlig kritik mot Öckerö kommuns ekonomiska utveckling, eftersom den ekonomiska sårbarheten har ökat med besked. Alliansen har dessvärre under en rad av år inte budgeterat med ett överskottsmål eller för en buffert, vilket inte har varit en god ekonomisk hushållning. Kommunen står nu därför inför en rad problem, som t.ex. följande:

Kommunen saknar buffert för att möta en stundande konjunkturavmattning Kommunens verksamheter har stegrat i snabbare takt än vad skatteintäkterna gjort. Kommunens skatteintäkter bedöms inte öka i den takt de gjort de senaste åren. Kommunens inkomster från försäljning av mark som under åren använts för att finansiera löpande kostnader i verksamheterna och inte enbart gått till…

Läs mer
facebook Twitter Email