Socialdemokraterna i Öckerö kommun intar borgfred

- Socialdemokraterna i Öckerö kommun kommer inte i rådande läge att föreslå en oppositionsbudget, meddelar Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Huvudskälet är den allvarliga situationen vi står inför med Covid 19, vilken vi förmodar blir en stor utmaning för vår kommun. - I nuvarande situation är därför det enda tänkbara alternativet att inta borgfred med Öckeröalliansen, vilket vi anser är att agera på ett ansvarsfullt sätt.

– Vi gör bedömningen att förslagen i den eventuella budgetplanering som görs idag, inte kommer att kunna levereras. Därför bör det inte ske större förändringar, som ökar påfrestningarna på kommunens organisation och verksamheter. Vi kommer istället att lägga all vår kraft på att ge vårt stöd till den borgliga Öckerö alliansens arbete, så länge den rådande…

Läs mer

Årsmöten ställs in

- Styrelsen för Öckerö Arbetarekommun har beslutat att ställa in vår Socialdemokratiska kvinnoförenings- och arbetarekommuns årsmöten den 23 mars, meddelar Ronnie Bryngelsson, ordförande. 

Vårt ställningstagande är baserat på att det nu sker en ökning av smittoriskerna i samhället.  Evenemang och möten ställs nu in på löpande band i hela landet på grund av den akuta smittorisken. När det blir möjligt att genomföra årsmötena kommer vi att informera samtliga medlemmar om datum och plats. Om du har frågor runt…

Läs mer

Ställer in studiecirkel

- Utifrån den rådande situationen, när det nu sker en ökning av smittoriskerna i samhället, har vi beslutat att ställa in de två sista stegen i vår Medlemsutbildning Steg 1, meddelar Ronald Caous, studieorganisatör i Öckerö Arbetarekommun.

– Vår studiecirkel steg 1 kommer att återupptas när vi upplever att läget har blivit betryggande igen, säger han. Kontakta Ronald Caous tel. 070 2969818 om du vill ha ytterligare information  om vad som gäller för våra lokala och centrala utbildningar.

Läs mer

Öckerö drar in elevernas hågkomstresor

- Nu drar dessvärre den borgerliga alliansen i Öckerö kommun in elevernas resor till koncentrationslägret Auschwitz, där de på plats kunde se allt det fasansfulla som skedde där, poängterar, Jan Åke Simonsson (S).

– Det här sker tråkigt nog i vår kommun samtidigt som regeringen förstärker satsningen på hågkomstresorna och understryker vikten av att skapa en bättre förståelse för vad som kan hända när vi låter hat mot varandra växa och få utrymme. – Jag har därför ställt en fråga till barn o utbildningsnämndens ordförande från Kristdemokraterna, varför…

Läs mer
facebook Twitter Email