Gör slag i saken, studera och diskutera i vår

- Vi kommer att starta en medlemsutbildning steg 1, som vänder sig till både nya och gamla medlemmar som vill lära sig mer om vår historia, ideologi och organisation, berättar Ronald Caous, som är studieorganisatör. - I vår studiecirkel kommer det att finnas ett rejält utrymme för att diskutera allt från historiska händelser till dagsaktuella frågor, poängterar han.

Medlemsutbildningarna är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Vi startar en medlemsutbildning steg 1 den 21 januari klockan 18.00 i…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskas både medlemmar och kommuninvånare

- Jag vill tacka alla medlemmar som ställt upp under året som snart har gått, framhåller Ronnie Bryngelsson, ordförande för Socialdemokraterna i Öckerö kommun. Era utomordentliga arbetsinsatser har verkligen underlättat min roll som ny ordförande för föreningen.

Vi ser fram emot år 2020 med framtidstro, trots Öckerö kommuns kärva ekonomiska läge. Vi socialdemokrater kommer göra allt för att medverka till att en bra kommun kan bli än bättre. Var delaktig och påverka  Du som vill vara med och påverka politiken i Öckerö kommun är välkommen till våra möten. Vi har vårt första…

Läs mer

Avfallshanteringen brister

- Det brister i Öckerös förebyggande arbete när det gäller att minska mängden avfall och källsortera, anser Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. För idag är det t.ex. enbart ett av socialnämndens gruppboenden som arbetar aktivt med de här frågorna. - Vi socialdemokrater och miljöpartiet har lagt en gemensam motion till kommunfullmäktige, vars syfte är att kommunen ska vara ett föredöme och ligga i framkant inom miljöområdet.

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12 Källsortering inom socialnämndens och övriga verksamheter inom Öckerö kommun Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: ”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli…

Läs mer

Barn kräver utbildade politiker och personal

I Sverige har vi tillämpat barnkonventionen sedan år 1990, men den blir juridiskt starkare den 1 januari när den blir svensk lag, Vi socialdemokrater anser i vår motion, att för att säkerställa det goda arbetet med barnkonventionen, krävs det att personal och politiker i Öckerö kommun får utbildning i den.

Hönö 6/12 2019Motion till Kommunfullmäktige Äntligen är det klart att barnkonventionen blir svensk lag!Vad blir det för skillnad? Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige, men det har visat sig att det inte var tillräckligt. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer…

Läs mer
facebook Twitter Email