Satsningar i vård och omsorg går före skattesänkningar

Fler lever längre, vilket är glädjande och ett bra mått på vårt välfärdssamhälle. - Fler äldre ökar vård- och omsorgsbehoven, vilket kräver satsningar. Därför är det viktigt att de går före skattesänkningar, långt före, understryker Thomas Wijk, socialdemokrat och v. ordf. i Öckerö kommuns Socialnämnd.

Olika men lika syn Äldre är ingen enhetlig grupp, utan lever under olika förhållanden och kan ha helt skilda villkor, både ekonomiska och hälsomässiga, samt olika värderingar och livsstilar. – Trots skillnaderna finns det en gemensam syn hos äldre, det är att rätten till vård och omsorg måste finnas när behoven uppstår, vilken delas av anhöriga…

Läs mer

Vi vill värna och utveckla med förnuft – därför ställer vi upp i valet till Kommunfullmäktige

Öckerö är en bra kommun att bo och leva i nu, men för att den skall vara det i framtiden krävs ökade insatser inom välfärden. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara som störst. Vi går till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i kommunen. Det är våra anställda som bär upp välfärden i kommunen. Valet den 9 september kommer att bli en folkomröstning om vår gemensamma välfärd.

Vi vill genomföra satsningar inom välfärden, istället för skattesänkningar för de rikaste. Fler som vårdar våra äldre. De anställda har rätt till heltid. Förskolan ska vara öppen när man behöver den. Fler hyresrätter till rimliga priser. Känslig natur ska exploateras med varsamhet. Våra nyanlända och andra unga ska ha ett jobb att gå till. Flexlinjen…

Läs mer

Vi vill värna vårt unika Öckerö och utveckla det med förnuft

Vi arbetar för en levande skärgård, där alla skall känna sig trygga och trivas, oavsett ålder, säger Ronnie Bryngelsson, Maria Brauer och Ronald Caous.

Klicka på länken, så finner du mer information om vår politik: http://www.sockero.se/

Läs mer

Maria Brauer – satsningar går före skattesänkningar

              

Läs mer
facebook Twitter Email