Öckerös nya centrum

I takt med att planerna för Öckerös nya centrum och omgivande bebyggelse börjar närma sig ett genomförande har ett antal frågeställningar ventilerats. Det har handlat om protester mot höjder och utseende, samt att en del ifrågasätter allt som har med planerna att göra. Vi socialdemokrater i Öckerö får många frågor från invånarna i kommunen om var vi står i frågan och därför vill vi nu klargöra det här nedan.

En demokratisk process En byggprocess är en demokratisk process, där alla har insyn och kan göra sin åsikt hörd. Det har vi socialdemokrater gjort på ett mycket tydligt sätt i frågan om bebyggelsen i Hjälvik, som avvek från våra uppfattningar inom ett flertal områden. I byggprocessen för Öckerö nya centrums olika faser har alla som…

Läs mer

Öckerö har stort minus i utbildnings- och ungdomsverksamheten

- Hur våra ungdomar och personalen i Öckerö kommuns Barn- och utbildningsnämnds verksamheter kommer att drabbas av dess dåliga ekonomi, oroar oss mycket, understryker Lena Berglund och Ronnie Bryngelsson, som är socialdemokrater i nämnden.

Minus trots tillskott -Trots att kommunfullmäktige såg till att nämnden fick ett extra tillskott på fem miljoner, så sent som i juni, fortsätter tråkigt nog dess verksamheter att blöda, berättar Ronnie.                             – Alliansens försök till besparingsåtgärder har inte gett önskat resultat, eftersom budgetprognosen fortfarande är negativ för år 2019. – Dessvärre har vi ingen större…

Läs mer

Ljus i mörkret på Pinans parkering

- Hur många år skall det gå innan Pinans parkering i Öckerö kommun blir kraftfullt upplyst, frågar sig, Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Nu ställer jag en enkel fråga till kommunstyrelsen, kommer ni att verkställa kommunfullmäktiges beslut från år 2013 om en väl belyst parkering. - Många med mig anser att något måste ske, för under de mörka timmarna på dygnet är den i stort sett kolsvart, vilket gör den otrygg och skapar förutsättningar för stölder i bilar och av cyklar.

Enkel fråga till Öckerö kommunfullmäktige 2012-10-25 skrev vi Socialdemokrater en motion om att kommunen borde sätta upp belysning på Hönö Pinan. Andemeningen i motionen var att motverka cykelstölder men också underlätta för våra kommuninvånare att dels kunna hitta sin cykel när det är mörkt, men också kunna motverka otrygghet i området. Denna motion blev bifallen 2013-09-26…

Läs mer

Anlägg Grön rehab på Öckerö

Öckerö kommun är  fantastisk att leva och bo i, men precis som i resten av vårt land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i tiden, därför motionerar vi till kommunfullmäktige om att anlägga en Grön trädgård i Öckerö kommun, berättar Maria Brauer och Ronald Caous, socialdemokrater i kommunfullmäktige. De…

Läs mer
facebook Twitter Email