INSPIRATIONSMÖTE OM KVINNORS RÄTTIGHETER, JÄMSTÄLLDHET OCH FEMINISM

Inspirations- och informationsmöte den 19 november klockan 18.00. i lokalen Lejonet i kommunhusets på Öckerö
Läs mer

Ny S-förening som arbetar för kvinnors rättigheter

- Måndagen den 14 oktober bildades S-kvinnors förening på Öckerö, vilket är glädjande, berättar Lena Berglund, som valts till föreningens första ordförande. S-kvinnor som är det socialdemokratiska kvinnoförbundet har en lång historia av politisk påverkan för ett jämställt Sverige – och en jämställd värld. - Mycket återstår innan vi är där, därför behövs du och ditt engagemang, understryker hon.

S-kvinnor organiserar kvinnor i hela landet – lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar politiken och påverkar samhällsutvecklingen för att förverkliga vår vision om en jämställd värld. Öckerös S-kvinnors förening har fått namnet Maria, eftersom Maria Brauer var den första kvinnliga ordföranden i Öckerös socialdemokratiska förening. – Det var kul och känns väldigt hedrande, tycker Maria….

Läs mer

Öckerös nya centrum

I takt med att planerna för Öckerös nya centrum och omgivande bebyggelse börjar närma sig ett genomförande har ett antal frågeställningar ventilerats. Det har handlat om protester mot höjder och utseende, samt att en del ifrågasätter allt som har med planerna att göra. Vi socialdemokrater i Öckerö får många frågor från invånarna i kommunen om var vi står i frågan och därför vill vi nu klargöra det här nedan.

En demokratisk process En byggprocess är en demokratisk process, där alla har insyn och kan göra sin åsikt hörd. Det har vi socialdemokrater gjort på ett mycket tydligt sätt i frågan om bebyggelsen i Hjälvik, som avvek från våra uppfattningar inom ett flertal områden. I byggprocessen för Öckerö nya centrums olika faser har alla som…

Läs mer

Öckerö har stort minus i utbildnings- och ungdomsverksamheten

- Hur våra ungdomar och personalen i Öckerö kommuns Barn- och utbildningsnämnds verksamheter kommer att drabbas av dess dåliga ekonomi, oroar oss mycket, understryker Lena Berglund och Ronnie Bryngelsson, som är socialdemokrater i nämnden.

Minus trots tillskott -Trots att kommunfullmäktige såg till att nämnden fick ett extra tillskott på fem miljoner, så sent som i juni, fortsätter tråkigt nog dess verksamheter att blöda, berättar Ronnie.                             – Alliansens försök till besparingsåtgärder har inte gett önskat resultat, eftersom budgetprognosen fortfarande är negativ för år 2019. – Dessvärre har vi ingen större…

Läs mer
facebook Twitter Email