Gå på bio med en vän eller barn

För oss socialdemokrater är familjen viktig, anser Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson, som var helgens glada filmvärdar. Vi visar det genom att ge ytterligare filmvisningar på Haralds bio, som du kan bjuda med något barn, partner eller vän till. Vi bjuder på festis och popcorn till barnfilmerna, samt en trevlig fika till de lite äldres visning.

Föreställningar Söndag 13:e maj kl. 16.00 visas filmen Mästerdetektiven Sherlock Gnomes och kl. 18.00 visas filmen En sista semester, som handlar om ett äldre par, vilka vill uppleva en sista semester tillsammans. Intresserad – anmälan För visningarna gäller att du måste skicka ett SMS eller e-post till nedanstående, samt fått en bekräftelse på din bokning….

Läs mer

Gå på bio med en vän eller något barn

För oss socialdemokrater är familjen viktig, understryker Ronald Caous, ledamot i Öckerö Arbetarekommun. Vi vill visa det genom att du ges tillfälle att bjuda någon i din närhet på bio, tillägger han. Genom ett samarbete med Haralds bio, erbjuder vi dig att ta med din partner eller ett barn. Vi bjuder på festis och popcorn till barnfilmerna och en trevlig fika till de lite äldres visning.

För oss är alltid ”laget viktigare än jaget”. Solidaritetstanken bygger på det och solidaritet är ett viktigt värde för oss. Men vi ser också varje människas behov och varje människas förmåga att bidra till det kollektiva som viktigt. Ytterst handlar det alltid om den enskilda människan och viktigast är vår familj. Föreställningar Du kan välja…

Läs mer

Eleverna klämde lite på politikerna

- Valstugetorget var ett givande och kul möte mellan oss politiker och eleverna på högstadiet i kommunen, tycker Lena Berglund och Ronnie Bryngelsson. Utifrån att de båda är socialdemokratiska ledamöter i Barn och utbildningsnämnden, var det här mötet med eleverna extra angeläget. – Utöver frågorna om partiet och var det står i olika frågor, fick de in en hel del intressanta synpunkter, anser Lena.

En frågeställning som återkom, var varför de nationella proven väger så tungt när betygen sätts. Många ansåg att det borde tas mer hänsyn till vad som presterats under en längre tid. De fick in en hel del intressanta frågor av lokal karaktär. Här kommer ett axplock, det sker för många lärarbyten, många lokaler är för…

Läs mer

Vi granskar Öckerö Kommuns bokslut

Idag torsdagen den 19 april kl. 18.00. kommer bl.a. Öckerös kommuns bokslut för år 2017 att granskas i kommunfullmäktige. - I de meningsutbyten som uppstår under den här punkten, kan du förhoppningsvis få en klarare bild av läget i kommunen, säger Maria Brauer, Socialdemokratiskt oppositionsråd. Intresserad, kom på mötet i Kommunhuset eller följ det och debatterna via länkarna på kommunens hemsida.

  Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkomna till kommunhuset. Sammanträdena direktsänds via kommunens hemsida, där du hittar lyssningslänkar. Länken till kommunens hemsida är aktiv på läs mer sidan Kommunfullmäktige

Läs mer
facebook Twitter Email