Utveckling o trygghet i Öckerö kommun

- I vårt budgetförslag finner du välbehövliga förslag och satsningar för att Öckerö kommun skall utvecklas och vara en trygg plats att leva och bo i, betonar Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.

– Vi är beredda att höja skatten med 25 öre för att kunna genomföra ett antal riktade satsningar på några välbehövliga områden. Ett av de angelägna områdena är att öka bemanningen inom äldreomsorgen och på Bergmans, det är en nödvändighet för både personal och brukare. Socialdemokraternas budgetförslag finner du nedan, där ser du var vi…

Läs mer

Handling är mer värt än fagra ord i HBTQ-frågor

Lika strålande som vädret var gick Öckerö Pride & kulturkalas av stapeln. - Det är bara att gratulera föreningen till arrangemanget, säger Maria Brauer, som deltog i den politiska paneldebatten, på temat HBTQ-frågor. - I teorin behandlas HBTQ-frågorna i fagra och toleranta ordalag i alla partiers partiprogram, men inte i praktisk handling lokalt, ansåg hon under debatten, vilket hon noterat som socialdemokratiskt oppositionsråd i Öckerö Kommun. I praktiken har den borgerliga alliansen sagt nej till både prideflaggning och att HBTQ certifiera kommunens verksamheter, vilket visar hur mycket orden betyder i deras partiprogram. - I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, det är först i praktiken som skillnaden syns, underströk hon.

Öckerö socialdemokrater kommer aldrig låta HBTQ-frågorna endast bestå av några fagra ord på ett papper. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin . – Vår kamp fortgår för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill, poängterar hon. Vi Socialdemokrater vill:  stimulera en ökad forskning kring HBTQ-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens…

Läs mer

Gratis sommarlovskort för ungdomar

Alla skolungdomar, oavsett vilken ekonomisk situation de befinner sig i, ska kunna ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter under sommarloven. Därför föreslog den socialdemokratiska regeringen i sin budgetpropositionen ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven, vilket har resulterat i sommarlovskort i vår kommun, vilka går att hämta i kommunhuset, berättar Ronnie Bryngelsson, socialdemokrat i barn- och utbildningsnämnden.

Gratis busskort till ungdomar i sommar. Går du i årskurs 6-9 eller 1-2 i gymnasiet? Då finns ditt sommarlovskort att hämta i kommunhuset! Drygt 100 000 ungdomar i regionen får möjlighet att resa fritt med Västtrafik under sommarlovet. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är…

Läs mer

Valedaremöte med civilminister Ardalan Shekarabi

- När beslutet skall tas om vinster i välfärden i riksdagen, ser vi hur långt partierna står ifrån varandra, poängterade Ardalan för valledarna. - Maria Brauer som var en av valledarna, berättade att hon anser det var en viktig fråga som diskuterades. Ardalan tror att det socialdemokratiska förslaqet kommer att leda till vinstbegränsningar i vår gemensamt finansierade välfärd.
Läs mer
facebook Twitter Email