Anförande angående utträde Fairtrade

Öckerö socialdemokrater yrkar att Öckerö kommun kvarstår som Fairtrade city diplomerad kommun.

För oss är det djupt beklagligt att den politiska ledningen i vår kommun inte längre vill vara en del av Fairtrades arbete med att bekämpa fattigdom och social orättvisa. Genom Fairtrade city diplomeringen stödjer man fattiga länders ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling i linje med FNs 17 hållbarhetsmål Agenda 2030 om hållbar utveckling och fattigdoms…

Läs mer

Anförande angående vinstutdelning från ÖFAB

Vi socialdemokrater yrkar på avslag till förslaget om vinstutdelning från Öckerö fastigheter.

Ja ska jag vara helt ärlig så var det med förvåning och faktiskt lite bestörtning när vi fick höra det här förslaget. Ett argument till att ni i Alliansen vill göra detta vinstuttag är att: ”det inte är ovanligt i andra kommuner att man går till väga på detta sätt”. Det är förvisso sant men…

Läs mer

Socialdemokraterna Öckerö kräver omedelbart stopp av utvisningarna till Afghanistan!

SAP Öckerö måndag 4 december 2017 Socialdemokraterna Öckerö kräver omedelbart stopp av utvisningarna till Afghanistan! Vi välkomnar regeringens förslag till beslut om ett stopp av utvisningarna av unga ensamkommande. Det är glädjande att många ungdomar nu får en ny möjlighet att stanna och bygga sin framtid i vårt land och slippa oron att tvingas återvända…

Läs mer

Hemma hos Paul!

Öckerö Socialdemokrater välkomnar dig till en kväll hemma hos Paul! Möt Maria och Paul och samtala om socialdemokratisk politik. Vilka frågor tycker du är viktiga? Hur tycker du vi kan bedriva vår poliltik i vår kommun? Hur är det att arbeta som förtroendevald? Vi träffas hemma hos Paul Magnusson på Vättnebacken 1 på Hälsö den…

Läs mer
facebook Twitter Email