Öckerö skall utvecklas förnuftigt och hållbart

Öckerö skall vara en stark och trygg skärgårdskommun, där det är gott att leva och bo, oavsett ålder, understryker Monika Eriksen, Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson.

Vi ser vikten av att vara en stark och trygg kommun för att möta de utmaningar vår välfärd ställs inför. Därför prioriterar vi investeringar i skola, vård och omsorg. Vi måste tillgodose behovet av hyresrätter med rimliga hyror, så de som vill kan leva och bo i vår kommun. Vi anser att hela Öckerö kommun…

Läs mer

En stark opposition

- Det krävs en stark opposition för att hålla den borgerliga majoriteten i Öckerö kommun på tårna och det gynnar det politiska samtalet, samt leder till bättre beslut, anser Maria Brauer oppositionsråd och Ronnie Bryngelsson ordf. för socialdemokraterna på Öckerö.

-Vikten av att ha en levande demokrati, kan inte nog understrykas, anser Maria och Ronnie. Båda tackar för förtroendet de fick på Socialdemokraternas årsmöte den 14 mars. Maria som första namn på kommunfullmäktigelistan och Ronnie som andra namn.  -Vi skall arbeta för ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara…

Läs mer

En skyfallsplan rustar oss för översvämningar

- Klimatprognoserna pekar entydigt på en kraftig ökning av regnmängderna och stigande havsnivåer framöver. Det kräver att Öckerö kommun tar fram och förverkligar en skyfallsplan, annars får det förödande konsekvenser för både invånarna och samhället, framhåller Socialdemokraterna Maria Brauer och Jan Åke Simonsson i en motion till Öckerö kommunfullmäktige. Se nedan motionen i sin helhet.

Motion Till kommunfullmäktige 2022-03-03 Motion om skyfallsplan i Öckerö kommun Bakgrund: Prognoserna för framtidens väder pekar både mot ökat antal dagar med kraftig nederbörd och mot en ökning av regnmängderna. I Sverige kommer vi att uppleva fler skyfall med stora nederbördsmängder under kort tid på sommaren. Det kommer totalt sett regna mer på vintern än…

Läs mer

Lär dig både mer om och samtala om vår politik

- Vi startar en medlemsutbildning steg 1, som vänder sig till både nya och gamla medlemmar, som vill lära sig mer om vår historia, ideologi och organisation, berättar Ronald Caous, som är studieorganisatör i Öckerö Arbetarekommun.

Studiecirkeln kommer även att ha ett rejält utrymme för att diskutera allt från historiska händelser till dagsaktuella frågor i riket och kommunen, understryker han. Medlemsutbildningarna är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i både partiet och samhället i stort. – Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och…

Läs mer
facebook Twitter Email