Alliansen har bäddat för kärva tider

- Öckerö kommun står inför stora ekonomiska utmaningar, vilka orsakats av alliansen, som nu kritiserats av revisorerna, konstaterar Maria Brauer, Socialdemokratiskt oppositionsråd.

Alliansens budgetförslag för år 2020 är undermåligt och utgör ingen lösning för att få kommunen på rätt köl igen, varken då eller under de efterföljande åren. Det är mer eller mindre ett ensidigt sparbeting, som dessvärre riskerar att äventyra verksamheterna och bli mycket kännbart för de anställda.

God ekonomisk hushållning

Vi socialdemokrater har som mål att Öckerö skall vara en bra kommun att leva och arbeta i framöver, samt ha en god ekonomisk hushållning. – För att nå det målet, krävs det att vi kombinerar en skattehöjning på 30 öre med en utveckling av verksamheterna.

–Våra satsningar under de kommande åren är inriktade på att kommunen skall kunna ha kvar en god servicenivå och omsorg, samt att ekonomin förstärks långsiktigt av skattehöjningen.- Verksamheterna bör genomgå ett realistiskt utvecklingsarbete, där bl.a. arbetsmiljön och arbetssituationen fokuseras för att komma tillrätta med de höga sjuktalen.

Marias anförande i kommunfullmäktige: Anförande

Ekonomiska problemområden som finns i Öckerö kommun: Brister i god ekonomisk hushållning

facebook Twitter Email