Den svenska modellen ska utvecklas

Bli medlem Vår politik A-Ö

Vi värnar vård, skola och omsorg

- Avsaknaden av en god ekonomisk hushållning får konsekvenser för Öckerö kommun, framförallt inom vård, skola och omsorg, vilket är mycket oroande, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. – De områdena måste värnas och tillföras resurser, därför innehåller vårt budgetförslag för år 2021 en skattehöjning på 65 öre.

Den borgerliga alliansen har försatt Öckerö kommun i ett kärvt ekonomiskt läge, vilket vi inte tar oss ur i en handvändning. – Däremot kan det förvärras på bara ett ögonblick, om inte rätt åtgärder vidtas.  En ekonomi i balans  – Vår målsättning är att vi skall leva i ett gott samhälle med en god ekonomisk…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2021

Invånarnas Öckerö Öckerö kommun har på många sätt varit en förebild för andra kommuner och har befäst den ställningen. Särskilt genom ännu en förbättring i den mätning som Svenskt Näringsliv genomför. Kommunen utmärker sig även positivt inom välfärdsområdet, vilket framgår av de jämförelsetal som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Det är uppenbart att såväl…

Läs mer

Förslagen till förändringar av LAS får aldrig gå från utredning till proposition

Socialdemokraterna måste markera för vilka man är ett politiskt parti. Den socialdemokratiska politiken måste alltid stå över regeringens politik.

För några veckor sedan så presenterade LAS-utredningens förslag. På regeringens uppdrag skulle utredningen presentera en ”moderniserad” arbetsrätt. Tyvärr är den presenterade utredningen ett förslag som skulle föra löntagarnas position i förhållande till arbetsgivarna mer än 80 år bak i tiden. För oss som socialdemokrater är det helt centralt att förändringar i arbetsrätten inte rubbar en…

Läs mer

Glad Midsommar

- Önskar att alla i Öckerö kommun får en riktigt go och glad midsommar, säger Ronnie Bryngelsson, ordf. i Öckerö Arbetarekommun.

– Nu är det dags för midsommarfirande med både färsk potatis, sill och jordgubbar, om vi håller ut och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. – Vi lovas ett soligt och varmt väder, som medför att vi kan hålla mycket av firandet utomhus, vilket är mycket strålande i dessa tider.

Läs mer
facebook Twitter Email